Meer dan advies en begeleiding...

...is werkelijke samenwerking vanuit verbondenheid en zoeken naar gezamenlijke belangen

Zilt biedt meer dan advies en begeleiding...

Een nieuwe werkelijkheid

De wereld verandert snel. Al voordat de coronacrisis uitbrak werd al gesproken van 'paradigmashifts', andere manieren van kijken naar complexe maatschappelijke opgaven. Dat vraagt ook om een andere benadering in advisering en begeleiding van organisaties bij deze complexiteit. Bij zogenaamde 'wicked problems' is het niet de oplossing die je zoekt, maar de juiste vraag om het probleem te beteugelen. Steeds vaker is daarvoor nodig om uit de vertrouwde (en soms naar binnen gerichte) omgeving te komen en nieuwe, verrassende partnerschappen aan te gaan. Maar hoe doe je dat?


De kust als metafoor

Waar het water het land raakt, gebeurt er van alles. Er ontstaat een nieuw gebied: de kust. Het is er constant in beweging onder invloed van de getijden en de seizoenen. Het kan er bruisen in de branding. Je kunt er surfen op de golven. Het kan er prachtig zijn bij een ondergaande zon. Maar het kan er ook flink spoken als het stormt, schepen kunnen er vergaan en de onderstroom kan je meesleuren de diepte in. Het is een metafoor voor de ontmoeting van twee werelden: die van de publieke en de private sector. En wat betekent dan 'partner' zijn in een publiek - private context? Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn vertrouwen, gelijkwaardigheid, verbondenheid en het sturen op een gezamenlijk belang. Maar hoe bereik je dat en hoe ga je om met gevaarlijke onderstromen? En waarop baseer je het vertrouwen met elkaar? Als u daarover meer wilt weten, en wat onze ervaringen zijn, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.